Χρόνια Πολλά! Εκτύπωση

Η ‘Ηγουμενίδης Προοπτική’ σας εύχεται Χρόνια Πολλά

με υγεία, αισιοδοξία και μικρότερη ανάγκη για ενεργειακή κατανάλωση!