Μείωση ΦΠΑ στα νέα ακίνητα; Εκτύπωση

Ανάσα στην αγορά ακινήτων, θα επιφέρει μια πιθανή μείωση του ΦΠΑ 23% σε έναν χαμηλότερο συντελεστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αθήνα βρήκε κοινό τόπο με τους θεσμούς για ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ στο 15%-16% ή το χειρότερο σενάριο σε 18%-19%. Στον συντελεστή αυτό θα ενσωματωθούν οι ισχύοντες σήμερα 13% και 23%.

 

Στο χώρο της κτηματαγοράς ισχύει ότι για καινούργιες κατοικίες που η άδεια οικοδόμησης έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 υπάρχει ΦΠΑ 23%. Αυτό το ποσοστό θα πέσει πλέον κατά 5%-6% μονάδες καθιστώντας φθηνότερη την αγορά σπιτιού. Επηρεάζονται όμως και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στον συντελεστή 23%. Για παράδειγμα φθηνότερη θα γίνει η αμοιβή των μεσιτών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων που εμπλέκονται στη διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου.

Με ΦΠΑ 23% επιβαρύνονται και τα έξοδα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.

 

Πηγή: ered.gr


Φωτογραφία: 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEwq5LYNrCUqkde1a8XfKmceO-7s2Tsk5TIQVUZ_regAbSh0HgQg