Γ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Ε.

   Τηλ.: 2651026891 | 2651028420

Αρχική Συμβουλές
1 Απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων
2 Απαλλαγή πόθεν έσχες για πρώτη κατοικία (τί ισχύει)
3 Γονικές παροχές - Δωρεές
4 Δήλωση Ακινήτων (Έντυπο Ε9)
5 Δικαιολογητικά / σύνταξη συμβολαίων με απαλλαγή
6 Δικαιολογητικά/Σύνταξη συμβολάιων (χωρίς απαλλαγή)
7 Δικαιολογητικά/Σύνταξη συμβολάιων (χωρίς απαλλαγή)
8 Ενεργειακή επιθεώρηση
9 Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου
10 Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (2011)
11 Ο.Ε.Κ. - Επιδοτήσεις Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείωνυ
12 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
13 Πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"
14 Στεγαστικά Δάνεια & Τράπεζες
15 Φορολογία Ακινήτων: ερωτήσεις - απαντήσεις
16 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π) αντί για Ε.Τ.ΑΚ.
17 Φόρος κληρονομιάς - Δωρεάς συγγενών Α' Βαθμών
18 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
19 ΦΠΑ στα ακίνητα